Menu

Biofysische geneeskunde

Biofysische geneeskunde gaat op zoek naar ontregelingen in het zelfregulerende vermogen en geeft een het lichaam een prikkel om deze ontregelingen zelf bij te sturen. Het herstellen van verstoorde levensprocessen staat centraal. Het stimuleren en weer opbouwen van het zelfregulerende, zelf genezende en compenserende vermogen heeft prioriteit. 

De biofysische benadering intervenieert niet met regulier geaccepteerde behandelmethoden en kan complementair worden ingezet. Intercollegiale samenwerking en communicatie worden nagestreefd.

Zowel patiënten met chronische als met acute, niet levensbedreigende gezondheidsproblemen kunnen conform biofysische inzichten worden behandeld. Een groot deel van de gezondheidsproblemen is geschikt voor de biofysische behandeling. Neem contact op met Life Balance om de behandelbaarheid van uw klachten te bespreken.

 Printbare informatie Life Balance

(meer) Resultaten
Resultaten van Life Balance clienten.

(meer)
e3